Aukioloajat

 

 


Asiakkaan ohjausta.

Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen.

Kipu ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia-, lämpö-, kylmähoitoja, hierontaa ja erilaisia sähkö- ja ultraäänihoitoja. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä.

Fysioterapia on Kelan suorakorvausjärjestelmän piirissä.

Fysioterapeutti:
Fysioterapeutti (AMK) Laura Kallinen